FAQ
1.รับชมคอนเสิร์ตแบบไหนได้บ้าง
ในกรณีซื้อ Standard Ticket สามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์
และในกรณีซื้อ VR Ticket สามารถโหลด Application ลงแว่น VR และเข้าชมได้บน Application VR
ทุกประเทศทั่วโลก รับชมคอนเสิร์ตตามเวลาประเทศไทย (UTC)
1. เลือกอีเว้นท์ที่คุณต้องการ อ่านรายละเอียดเงื่อนไขของงานและบัตรให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ดูราคา บัตร”
2. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของบัตรแต่ละประเภท เลือกจำนวนบัตรที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ซื้อบัตร"
3. กรอกข้อมูลผู้ถือบัตร (หากผู้ซื้อบัตรเป็นผู้เข้าร่วมงานเอง เลือก " เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร" ข้อมูลจะกรอกลงในช่องโดยอัตโนมัติ) กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะข้อมูลนี้จะแสดงบนบัตรของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในภายหลัง
4. เมื่อตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วให้เลือก "ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อไปยังหน้าชำระเงิน
หลังจากชำระเงิน ระบบจะส่งบัตร E-Ticket ให้ทางอีเมล หรือ คลิกที่ปุ่ม " ดูบัตรของฉัน" เพื่อตรวจสอบบัตร E-Ticket ทันที
*หมายเหตุ
หากต้องการทำรายการใหม่ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ กดปุ่ม "ยกเลิกการสั่งซื้อ" ระบบจะทำการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อนั้นๆให้ทันที
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ โดยสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 5 วิธี ดังนี้

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
2. ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
3. ชำระเงินผ่านบิล
4. ชำระเงินผ่าน K Plus
5. ชำระเงินผ่าน Alipay